© TREE BARK COMPOSITION No.581
© TREE BARK COMPOSITION No.581

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.146
© TREE BARK COMPOSITION No.146

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.500
© TREE BARK COMPOSITION No.500

( LIMITED EDITION ) 40" x 40" 

© TREE BARK No.451
© TREE BARK No.451

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.299
© TREE BARK No.299

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch 

© TREE BARK COMPOSITION No.101
© TREE BARK COMPOSITION No.101

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.513
© TREE BARK COMPOSITION No.513

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.42
© TREE BARK COMPOSITION No.42

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.97
© TREE BARK COMPOSITION No.97

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.38
© TREE BARK COMPOSITION No.38

( LIMITED EDITION ) 80 inch x 52 inch 

© TREE BARK No.37
© TREE BARK No.37

( LIMITED EDITION ) 80 inch x 52 inch 

© TREE BARK COMPOSITION No.812
© TREE BARK COMPOSITION No.812

( LIMITED EDITION ) 36 inch x 24 inch

© TREE BARK No.150
© TREE BARK No.150

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.151
© TREE BARK No.151

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch  

© TREE BARK No.193
© TREE BARK No.193

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.192
© TREE BARK No.192

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.180
© TREE BARK No.180

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.181
© TREE BARK No.181

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.182
© TREE BARK No.182

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch 

© TREE BARK No.183
© TREE BARK No.183

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch 

© TREE BARK No.809
© TREE BARK No.809

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.810
© TREE BARK No.810

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.385
© TREE BARK No.385

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch  

© TREE BARK No.506
© TREE BARK No.506

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch  

© TREE BARK No.582
© TREE BARK No.582

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.800
© TREE BARK No.800

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch 

© TREE BARK No.373
© TREE BARK No.373

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 30 inch 

© TREE BARK No.36
© TREE BARK No.36

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.39
© TREE BARK No.39

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.40
© TREE BARK No.40

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.103
© TREE BARK COMPOSITION No.103

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.104
© TREE BARK COMPOSITION No.104

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.93
© TREE BARK COMPOSITION No.93

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.105
© TREE BARK COMPOSITION No.105

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.96
© TREE BARK COMPOSITION No.96

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.102
© TREE BARK COMPOSITION No.102

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.95
© TREE BARK COMPOSITION No.95

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.94
© TREE BARK COMPOSITION No.94

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

©TREE BARK COMPOSITION No.1
©TREE BARK COMPOSITION No.1
© TREE BARK COMPOSITION No.581
© TREE BARK COMPOSITION No.146
© TREE BARK COMPOSITION No.500
© TREE BARK No.451
© TREE BARK No.299
© TREE BARK COMPOSITION No.101
© TREE BARK COMPOSITION No.513
© TREE BARK COMPOSITION No.42
© TREE BARK COMPOSITION No.97
© TREE BARK COMPOSITION No.38
© TREE BARK No.37
© TREE BARK COMPOSITION No.812
© TREE BARK No.150
© TREE BARK No.151
© TREE BARK No.193
© TREE BARK No.192
© TREE BARK No.180
© TREE BARK No.181
© TREE BARK No.182
© TREE BARK No.183
© TREE BARK No.809
© TREE BARK No.810
© TREE BARK No.385
© TREE BARK No.506
© TREE BARK No.582
© TREE BARK No.800
© TREE BARK No.373
© TREE BARK No.36
© TREE BARK No.39
© TREE BARK No.40
© TREE BARK COMPOSITION No.103
© TREE BARK COMPOSITION No.104
© TREE BARK COMPOSITION No.93
© TREE BARK COMPOSITION No.105
© TREE BARK COMPOSITION No.96
© TREE BARK COMPOSITION No.102
© TREE BARK COMPOSITION No.95
© TREE BARK COMPOSITION No.94
©TREE BARK COMPOSITION No.1
© TREE BARK COMPOSITION No.581

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.146

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.500

( LIMITED EDITION ) 40" x 40" 

© TREE BARK No.451

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.299

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch 

© TREE BARK COMPOSITION No.101

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.513

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.42

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.97

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.38

( LIMITED EDITION ) 80 inch x 52 inch 

© TREE BARK No.37

( LIMITED EDITION ) 80 inch x 52 inch 

© TREE BARK COMPOSITION No.812

( LIMITED EDITION ) 36 inch x 24 inch

© TREE BARK No.150

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.151

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch  

© TREE BARK No.193

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.192

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.180

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.181

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.182

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch 

© TREE BARK No.183

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch 

© TREE BARK No.809

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.810

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.385

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch  

© TREE BARK No.506

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch  

© TREE BARK No.582

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.800

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch 

© TREE BARK No.373

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 30 inch 

© TREE BARK No.36

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.39

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK No.40

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.103

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.104

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.93

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.105

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.96

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.102

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.95

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

© TREE BARK COMPOSITION No.94

( LIMITED EDITION ) 40 inch x 40 inch

©TREE BARK COMPOSITION No.1
show thumbnails